Motoman Roboter Controller MLX200

Ausverkauft

Motoman MPP3S

Achse: 4
Max. Arbeitsbereich: 800mm
Traglast: 3kg
Ausverkauft

Motoman MPP3H

Achse: 4
Max. Arbeitsbereich: 1.300mm
Traglast: 3kg
Ausverkauft

Motoman MH5S II

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 706mm
Traglast: 5kg
Ausverkauft

Motoman MH5LS II

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 895mm
Traglast: 5kg
Ausverkauft

Motoman MH12

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 1,440 mm
Traglast: 12kg
Ausverkauft

Motoman MH24

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 1,730mm
Traglast: 24kg
Ausverkauft

Motoman MPK50

Achse: 4
Max. Arbeitsbereich: 1,893 mm
Traglast: 50kg
Ausverkauft

Motoman MPL80 II

Achse: 5
Max. Arbeitsbereich: 2,061mm
Traglast: 80kg
Ausverkauft

Motoman MPL160 II

Achse: 4
Max. Arbeitsbereich: 3,159mm
Traglast: 160kg
Ausverkauft

Motoman MH180

Achse: 6
Max. Arbeitsbereich: 2,702 mm
Traglast: 180kg
Ausverkauft

Motoman MPL300 II

Achse: 4
Max. Arbeitsbereich: 3,159mm
Traglast: 300kg